VIAFIBER

Digitala tjänster - enkelt, billigare, bättre!

Köpvillkor

Dessa villkor gäller mellan dig som beställare (kund) och oss som säljare (företag).

Allmän köpinformation

Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få beställa tjänster hos oss. När du handlar hos oss som PRIVATPERSON via Internet gäller konsumentköp- och distansavtalslagen – läs mer här (14 dagars ångerrätt för privatkunder). Denna lag skyddar dig som konsument när du handlar på distans. Läs mer hos Konsumentverket. Har ett avtal/köp ingåtts mellan två FÖRETAG är distansavtalslagen 1 kap 1§ inte tillämplig och därmed gäller inte ångerrättenVi reserverar oss för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort tjänster ur sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vid utvecklingsuppdrag (webbplatser, applikationer etc.) åligger det dig som kund att på anmodan förse oss med text, bilder och annat material för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag inom den leveranstid vi kommit överens om. Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Force Majeure (Ursäktligt avtalsbrott)

36 § avtalslagen – läs mer här.

1Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

2Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

3När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller § 5.7(2) och (3).

4Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelade om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

5Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

Orderbekräftelse

En automatisk orderbekräftelse skickas ut när du slutfört din beställning. Där finner du uppgifter om vad du köpt med priser och annan information om din order. Om något är fel med beställningen, kontakta oss snarast.

Priser

Priserna är i svenska kronor. Alla priser visas exklusive moms i webbshoppen. Vi reserverar oss rätten för prisändringar utan någon förvarning för eventuella prisfel. Du betalar alltid det pris som visas när din beställning utförs, om du köpt en vara till ett felaktigt pris meddelas du om detta och du får tillbaka dina pengar.

Betala med Kort

Vi accepterar betalningar med Visa och MasterCard samt American Express kort. Inga kortuppgifter sparas av oss (om du inte själv aktiverar detta val) utan endast det referensnummer som nyttjas i dialogen med Stripe, vilka tillhandahåller betalningslösningen för Viafiber.se. Stripe är certifierad enligt PCI-DSS. Alla kommunikation i samband med betalning är krypterad enligt industristandarden SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring över Internet.

Betala mot Faktura via BankGiro

När du bekräftat din order och klickar på ”Slutför beställning” kommer du att få din faktura skickad på mejl eller postad till din angivna faktureringsadress, beroende på vad du valt i kassan. Fakturan ska ha betalats in till vårt BankGiro senast tio dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning sker påminnelseavgift. Betalning mot faktura kan  ske efter sedvanlig kreditbedömning.

Betala med Swish

När du väljer att betala med Swish öppnar du din Swish-app och kontrollerar att de förifyllda uppgifterna är korrekta. Du godkänner köpet med Mobilt BankID och får direkt en bekräftelse på betalningen. Betalningsmottagare ska alltid vara ”Viafiber”

Leveranstid

Eftersom vi endast säljer digitala varor/tjänster så får du tillgång till vald produkt när din order är betalad [detta gäller inte utveckling av webbplats, E-handelsbutiker och dylikt där vi tillsammans med dig som kund kommer överens om ett leveransdatum]. Projekt som beräknats att kräva längre tid tid än en månad eller som blir försenat förbehåller vi oss rätten att delfakturera 30 dagar efter uppstart motsvarande 30% av riktpriset. Innan lansering och implementering av köpt tjänst skall hela tjänstens kostnad vara betald. Detta sker normalt inom 24 timmar från det att vi har mottagit din beställning.

Reklamation

Stämmer din vara inte överens med beskrivningen eller är du på annat sätt missnöjd med ditt köp? Kontakta oss så kommer vi överens gemensamt om hur vi ska lösa det hela. Vi följer de lagar och bestämmelser som finns för avtal mellan oss och dig som privatkund, samt för avtal mellan oss och dig som företagskund. Det är väldigt viktigt för oss att du känner dig nöjd.

Säkerhet och behandling av kunduppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Samtal till oss spelas in för din och vår säkerhets skull, så att alla parter kan ha kontroll på vad vi kommit överens om.

Konsulter

Webbplatser

Webbhotell

E-handel och butik

Streaming

Serviceavtal

0735 - 1337 00 | info@viafiber.se | Helsingborg, Sweden | Grand Baie, Mauritius

Et ipsa scientia potestas est - Sat sapienti.