VIAFIBER

Digitala tjänster - enkelt, billigare, bättre!

Serviceavtal

Serviceavtal kallas ofta SLA och är en förkortning för den engelska termen Service Level Agreement – ett serviceavtal som anger vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla. Ett SLA eller serviceavtal reglerar då vanligtvis vilken tillgänglighet systemet ska ha, hur många gånger ett fel får förekomma under en given tidsperiod, hur lång tid det får gå innan felavhjälpning påbörjas samt hur snabbt felet ska vara åtgärdat.

Välj först vilket serviceavtal du vill ansluta dig till, därefter visas en beskrivning av avtalet och dess pris. .

Beroende på det val av tjänst du gör är priset mellan 2,500kr5,500kr/år. Priset syns efter att du gjort ditt val i menyn.

OBS! Alla våra priser anges exklusive moms.

Allting bör göras så enkelt som möjligt
– men inte enklare.

När vi accepterar våra gränser
kan vi passera dem.

Du kan göra vad som helst, men inte allting. Skaffa ett serviceavtal.

0735 - 1337 00 | info@viafiber.se | Helsingborg, Sweden | Grand Baie, Mauritius

Et ipsa scientia potestas est - Sat sapienti.